Informasjon om sterilisering av menn

Inngrepet

Sterilisering er den sikreste prevensjonsmetoden for menn.

Andre brukte ord om inngrepet er vasektomi / vasectomi ( på engelsk vasectomy ) , «kappe strengen» .

Inngrepet skjer i lokalbedøvelse , i motsetning til sterilisering av kvinner , der narkose er nødvendig.

Du kan selv gjerne barbere pungen før du kommer. Alt hår på pungen , ved penisroten og i lysken , må fjernes.
Etter evnt. barbering , steril vask og steril tildekning, settes lokalbedøvelse i huden på pungen.
Jeg legger så et lite snitt på hver side av pungen. Gjennom disse ”fisker” jeg så ut sædlederene, og fjerner ca. 2 cm av hver sædleder .
Sædlederene lukkes med tråd som løser seg opp av seg selv i løpet av noen uker.
På hver side vil den ene enden av sædlederen svinges 180 grader , før den lukkes. Dette gjøres for å redusere muligheten for at sædlederene gror sammen igjen.
I ettertid vil dette gjøre at du på hver side kan kjenne en liten kul på operasjonsstedet , hvis du kjenner godt etter.
Snittene i huden lukkes med tråd som du kan fjerne hos fastlegen etter 10-14 dager .
Har du eller din partner erfaring med å fjerne sting , kan dere gjøre dette selv.

Smerter

I det sædlederene trekkes ut gjennom snittet på pungen , kan noen kjenne et raskt forbigående «sug» i magen. Bortsett fra dette skal du ikke kjenne store smerter , men du vil kjenne berøring på pungen.

Smertestillende

Har du mulighet , kan du gjerne ta Paracet 1,5 g 1 time før inngrepet.
Dagen etter operasjonen kan du ta Paracet 1g hver 6. time.

Aktivitet

Dagen etter inngrepet kan de fleste gjenoppta normal aktivitet.
Har du tungt fysisk arbeid , er det kanskje lurt å benytte seg av en egenmeldingsdag.
Fysisk trening som fører til at du blir varm og svett nedentil , bør du vente med til stingene er tatt.
Sykling bør du vente med til stingene er tatt.

Dusjing , bading

Du kan dusje kvelden 1. dag etter operasjonen. Du dusjer med bandasjen på.
Bading i badekar og badebasseng må du vente med til stingene er tatt.

Sårstell

Sårene på pungen holdes tildekket med bandasje til stingene fjernes.
Blir bandasjene våte/fuktige , som ved dusjing, må de skiftes.

Prevensjon

Du er ikke steril umiddelbart etter inngrepet.
Sædlederene inneholder sædceller over det området de er delt.
Du eller din partner må derfor bruke annen prevensjon i de første 3 månedene etter inngrepet.

Kontroll

Det er ikke nødvendig med kontroll hos operatør.
Men fordi sædlederne hos noen svært få av de som opereres, kan gro sammen igjen, må du avlevere sædprøve etter 3 måneder.
Denne sædprøven skal mikroskoperes , og finnes fri for sædceller.
Først etter denne undersøkelsen, kan du og din partner slutte med annen prevensjon.
Undersøk med din egen lege om han/henne vil utføre denne enkle undersøkelsen.
Hvis dette ikke lar seg gjennomføre hos din fastlege, kan det gjøres ved Steriliseringsklinikken.
Du kan da ta kontakt på mail , og du vil få alternative datoer du kan levere prøven.
Prøven kan «produseres» hjemme , men må leveres fysisk på Steriliseringsklinikken. Den kan ikke sendes i posten.

Mulige komplikasjoner

Som ved all type kirurgi, kan det oppstå sårinfeksjon.
Dette er vanligvis ikke et stort problem, men det er en rikelig bakterieflora i genitalområdet.
Ved tegn til infeksjon – økende smerter , rødhet, fuktighet i bandasjen, feber – må lege kontaktes.
Huden på pungen er relativ ettergivelig. Blødning fra små blodårer i huden, kan derfor en sjelden gang gi en blodansamling i pungen. Det er som regel ikke nødvendig å gjøre noe kirurgisk med en slik blodansamling.
Etter inngrepet vil mange kunne kjenne ømhet/smerter i testiklene i en kort periode.
Hos noen svært få vil denne ømheten/smerten kunne vare i flere måneder.
Dessverre vil noen ytterst få kunne oppleve kronisk ømhet/smerte. Vi har ingen behandling av en slik tilstand bortsett fra smertestillende.

Hvis man angrer

Du skal aldri la deg sterilisere hvis du ikke er overbevist om at dette skal være et endelig inngrep.
Kommer du i en situasjon hvor du ønsker refertilisering ( sammenkobling av sædlederene), tilbys dette hos noen private klinikker , men resultatet kan ikke garanteres.

Behov for kontakt med operatør?

Hvis behov, kan operatør på ukedager kontaktes på tlf. 92241200 , etter kl. 17.00

Har du noen spørsmål eller vil bestille time?

Leif Arne Hunderi

Klinikken eies og drives av spesialist i urologi og generell kirurgi Leif Arne Hunderi.

Kopirett 2010 - 2022 - steriliseringsklinikken.no. Org.nr.: 995884100