Timebestilling

Ventetid

Steriliseringsklinikken har holdt stengt siden mars .
Planen har vært å starte opp medio oktober , hvis smittesituasjonen tillater det.
Vi ser nå økende smitte i en del kommuner. Hvis dette øker på , kan det bli aktuelt å differensiere mellom pasientene , dvs. operere først de som kommer fra «grønne kommuner » , og vente med pasienter fra «røde kommuner».
Ved henvendelse til Steriliseringsklinikken ber jeg derfor om at du spesifiserer hjemkommune og arbeidskommune.
Dessverre måtte jeg selv operere en skulder 14.9. Rehabiliteringen ser ut til å ta 6 uker , så oppstart tidspunktet vil sannsynligvis forskyves fra medio oktober til primo november.

.

Du kan bestille time på telefon direkte til:
Hole Medisinske Senter, tlf.: 32 16 16 00, alle virkedager kl. 08 – 12 og kl. 13 – 15

Ved timebestilling vil du bli bedt om å oppgi mobiltelefonnummer slik at vi kan sende deg en påminnelse på SMS dagen før konsultasjonen.
Vi vil og be deg om din mail-adresse, slik at vi kan sende deg skriftlig informasjon om inngrepet. Denne informasjonen finner du og på denne hjemmesiden.

Ønske om time kan også sendes til timebestilling@steriliseringsklinikken.no

Det er ikke nødvendig med henvisning fra egen lege, men har du vært hos egen lege og diskutert inngrepet, tar du med utfylt «Begjæring om sterilisering».

Pris

Pris sterilisering: 4.000,-

Dette inkluderer  undersøkelse av sædprøve etter 3 måneder  hvis din egen lege ikke vil utføre dette.

Ledige dager for operasjon

I kalenderen over er dager med ledige timer merket med «Operasjon».