Timebestilling

Ventetid

Jeg beklager på det sterkeste , men jeg ser meg nødt til å holde Steriliseringsklinikken stengt fortsatt en tid framover.

Steriliseringsklinikken drives som en privat virksomhet på
ettermiddag-/kveldstid.
Min hovedarbeidsgiver er Vestre Viken Helseforetak , som blant annet består av Ringerike Sykehus og Drammen Sykehus.
Jeg arbeider / opererer ved begge disse sykehusene , med Ringerike Sykehus som hovedarbeidsplass.
Med nedstengningen av Norge 12. mars , ble forflyttningen av arbeidstakere mellom sykehusene stanset , for å redusere muligheten for smittespredning.
Det diskuteres om når denne restriksjonen skal fjernes , men foreløpig er ikke dette gjort for min del.

Jeg hadde et håp om at Steriliseringsklinikken kunne ha startet opp igjen medio mai.

Min arbeidsgiver forsøker å holde mulig smitteeksponering på sine arbeidstakere , så lav som mulig for å unngå arbeidstakere i karantene .
Jeg kan derfor ikke re-åpne en virksomhet på kveldstid , med pasienter fra hele Østlandsområdet , og dermed risikere økt smitteeksponering for alle parter.

Det eksakte tidspunktet for når Steriliseringsklinikken kan åpne , er usikkert.
Dette vil avhenge av hvordan smittesituasjonen utvikler seg nå når Samfunnet så smått begynner ”å våkne til liv ”.
Jeg tror ikke vi vil åpne opp før til høsten.

Så snart jeg vet noe mer , vil jeg sette inn operasjonsdagene i kalenderen på hjemmesiden .

Om du ønsker å registrere deg for en avtale ved Steriliseringsklinikken med operasjon til høsten , ber jeg om at du gir meg beskjed om dette.
Jeg vil da sende deg ny informasjon så snart dette er mulig.

Jeg beklager enda en gang dette på det sterkeste !

.

Du kan bestille time på telefon direkte til:
Hole Medisinske Senter, tlf.: 32 16 16 00, alle virkedager kl. 08 – 12 og kl. 13 – 15

Ved timebestilling vil du bli bedt om å oppgi mobiltelefonnummer slik at vi kan sende deg en påminnelse på SMS dagen før konsultasjonen.
Vi vil og be deg om din mail-adresse, slik at vi kan sende deg skriftlig informasjon om inngrepet. Denne informasjonen finner du og på denne hjemmesiden.

Ønske om time kan også sendes til timebestilling@steriliseringsklinikken.no

Det er ikke nødvendig med henvisning fra egen lege, men har du vært hos egen lege og diskutert inngrepet, tar du med utfylt «Begjæring om sterilisering».

Pris

Pris sterilisering: 4.000,-

Dette inkluderer  undersøkelse av sædprøve etter 3 måneder  hvis din egen lege ikke vil utføre dette.

Ledige dager for operasjon

I kalenderen over er dager med ledige timer merket med «Operasjon».