Timebestilling

Ventetid

Steriliseringsklinikken har hatt som målsetting å åpne opp for operasjoner primo/medio november.
Vi ser nå at smittetrykket i samfunnet øker for hver dag , og myndighetene har funnet det nødvendig å innføre nye restriksjoner .
Blant annet er det anbefalt at antall kontakter / møtepunkter med andre mennesker , reduseres så mye som mulig.
Helst bør man ha færre enn 10 sosiale kontakter , i tillegg til de man bor sammen med , i løpet av uka.
I forbindelse med en sterilisering vil vi være 3 personer ( du , oerasjonssykepleier og undertegnede ) som vi ha nærkontakt , mindre enn 1 meter , i løpet av den halve timen konsultasjonen/operasjonen tar.
Selv om vi alle 3 bruker munnbind , vil smitteoverføring kunne skje hvis en av oss er smitteførende.
Undertegnede arbeider til daglig på et offentlig sykehus , og må være ekstremt forsiktig slik at jeg ikke ”trekker ” smitte inn i sykehuset , og omvendt risikerer å smitte personer utenfor sykehuset.

Jeg har derfor dessverre funnet det riktig , nok en gang å utsette åpningen av Steriliseringsklinikken.
Jeg vil følge smitteutviklingen nøye , og så snart det er tilrådelig , vil jeg kalle inn til operasjon.
.

Du kan bestille time på telefon direkte til:
Hole Medisinske Senter, tlf.: 32 16 16 00, alle virkedager kl. 08 – 12 og kl. 13 – 15

Ved timebestilling vil du bli bedt om å oppgi mobiltelefonnummer slik at vi kan sende deg en påminnelse på SMS dagen før konsultasjonen.
Vi vil og be deg om din mail-adresse, slik at vi kan sende deg skriftlig informasjon om inngrepet. Denne informasjonen finner du og på denne hjemmesiden.

Ønske om time kan også sendes til timebestilling@steriliseringsklinikken.no

Det er ikke nødvendig med henvisning fra egen lege, men har du vært hos egen lege og diskutert inngrepet, tar du med utfylt «Begjæring om sterilisering».

Pris

Pris sterilisering: 4.000,-

Dette inkluderer  undersøkelse av sædprøve etter 3 måneder  hvis din egen lege ikke vil utføre dette.

Ledige dager for operasjon

I kalenderen over er dager med ledige timer merket med «Operasjon».